Seminar SAF 2018. godina

11. oktobra 2018. godine u saradnji sa našim ino partnerom, firmom Saf Holland iz Nemačke, održan je seminar na kome su se polaznici upoznali sa najnovijim tendencijama i inovacijama koje je SAF kao jedan od dva najveća svetska proizvođača prikoličnih osovina razvio u poslednje vreme. To je ujedno bio i povod da se bliže upozna sam brend kao i načini za lakušu identifikaciju i pretragu delova. Svi polaznici su dobili overene sertifikate a naša firma je nagrađena posebnim priznanjem kojim je zvanično postala SAF-Premium Partner za teritoriju Srbije.